POMOĆ NA CESTI:
Organizacija vučne službe
slep
Uz SD-Team niste nikada sami na Vašim putovanjima. Bilo kakva vrsta nezgode koja Vam se desi na putu, nakon što naš call centar zaprimi Vaš poziv, bit će riješena u najkraćem mogućem roku bilo da Vam treba šlepati auto koji je u defektu, pružiti pomoć na licu mjesta, zamijeniti pneumatik, dosuti gorivo u slučaju nestanka, pokrenuti automobil u slučaju da ste ostali bez struje, otključati Vam vozilo u slučaju da ste ga zaključali s ključem unutra ili bilo koju drugu uslugu vezanu za automobile.
pomocnacseti
 

CRO BiH SLO SCG MK AL
 
POVRAT VOZILA NA PODRUČJU EUROPE (sa našim voznim parkom)
x x x x x x
 
POMOĆ NA CESTI

 VUČNA SLUŽBA
x x x x x x
 PREMJEŠTANJE VOZILA DO UGIBALIŠTA
x x x x x x
 USLUGA ČIŠĆENJA
x x x x x x
 PREMJEŠTANJE VOZILA
x x x x x x
 OTKLJUČAVANJE VOZILA
x x x x x x
 POMOĆ KOD POKRETANJA VOZILA
x x x x x x
 POMOĆ U SLUČAJU NESTANKA GORIVA
x x x x x x
 POMOĆ KOD DEFEKTA PNEUMATIKA
x x x x x x
 RAZNO x x x x x x
 
ZAMJENSKO VOZILO (rent a car)

 GRUPA A
x x x x x p.d.
 GRUPA B
x x x x x p.d.
 GRUPA C x x x x x p.d.
Deutsch (DE-CH-AT) hr en
SD OFFICUM BONUM d.o.o.
V.Nazora 42,
10434 Zagreb/Strmec
M: +385 98 423 818
F: +385 1 33 24 169
T: +385 1 33 79 836
eM: office@sd-ob.com